БОЛГАРIЯ

 Республіка Болгарія – держава у Південно-Схiднiй Європі. Розташована в східній частині Балканського півострова. Межує на півночі з Румунією – вздовж Дунаю, на півдні – з Грецією і Туреччиною, на заході – з Сербією і Македонією. На сході омивається Чорним морем (протяжність берегової лінії - 378 км). Пл. 110,9 тис. км2. Населення - 8,257 млн чол.(2001).
Столиця – Софія.
Офіц. мова – болгарська.
Грошова одиниця – лев.
Болгарія – член ООН, ЄС, НАТО.

Прапор Республіки Болгарії Герб Республіки Болгарії

 

Державне правлiння та політика


Болгарія являється парламентарною республiкою, верховною владою якої є законодавча влада. Народнi збори (Парламент) виконують функції законодавчої влади, а також мають право на парламентарний контроль. Мандат Народних зборiв – чотири роки. В склад Народних зборiв входять 240 депутатiв. Народнi збори обирають депутатiв до складу тимчасових та постiйних комiтетів. Народнi збори приймають закони, рiшення, декларації та звернення. Проект Закону про державний бюджет складається та вноситься Радою міністрів.

Голова Народних зборiв: представляє Народнi збори; вносить денний розпорядок засiдань; вiдкриває, веде та закриває засiдання Народних зборiв та забезпечує порядок їх проведення; пiдтверджує своїм пiдписом прийнятi Народними зборами акти; обнародує рiшення, декларації та звернення, прийнятi Народними зборами і т. д.

Рада міністрів являється головним органом виконавчої влади. До її складу входять прем’єр-міністр, його замістники та ресорнi мiнiстри. Рада міністрів опреділює та впроваджує внутрiшню та зовнiшню полiтику держави згiдно її Конституції та законів, вiдповідає за громадський порядок та нацiоналальну безпеку та керує державною адміністрацією та збройними силами.

Прем’єр-міністр представляє Раду міністрів, керує її загальною політикою, назначає та звільнює з посади замістників міністрів.

Виконавча влада це частина державного правлiння, яка органiзовує впровадження законiв і щоденних справ на рiвнi державного правлiння. Виконавчу владу очолює Прем’єр-мiнiстр Болгарії.

Судова влада це система судiв в Болгарії, якi накладають справедливiсть і дають механізм для розв’язування спорiв.

Конституцiя Болгарії являється основним законом країни. Тiльки Великi Народнi збори (Народнi збори) можуть прийняти нову Конституцію або змiнити дiючу. Настояща Конституцiя Болгарії прийнята 1991 року.

Президент Болгарії


Перший Президент Болгарії, вибраний прямим голосуванням згiдно нової конституції, це д-р Желю Желев. Його кандидатура була висунута Союзом демократичних сил Болгарії, вiн займав посаду Президента з 22 сiчня 1992 р. по 22 сiчня 1997 р.

З 22 сiчня 1997 р. по 22 сiчня 2002 р. Президентом Болгарії був Петр Стоянов, висунутий знов Союзом демократичних сил Болгарії.Георгі Пирванов


З 22 сiчня 2002 р. до настоящого часу Президентом Болгарії є Георгі Пирванов. Його кандидатура була висунута Болгарською соцiалiстичною партиєю.


Столиця Болгарії


Столицею Болгарії є мiсто Софiя – най-бiльше мiсто Болгарії, розташоване в захiднiй частинi країни, в пiдгiр’ї гори Вiтоши.

Софiя вiдноситься до самих старих столиць Європи. Ще в 8 столiттi до н. е. На цьому мiстi було основане тракiйське селище, назване пізнiше римлянами Сердiка. Пiд час римської епохи мiсто розцвітає.
В 809 роцi місто входить до болгарської держави і отримує назву Средець. В 10 столітті перед падом Болгарської держави під владу Схiдної Римської імперії, мiсто називається Триадиця, як видозмiнена форма назви Средець.

Пiсля відродження болгарського царства, в 1185 р., Єпископ мiста пiднятий в чин Митрополiта
Вважається, що ще в 13 – 14 віках та пiд час османського володiння, мiсто перейменоване ім’ям християнського храму св’ятої Софiї.

Пiсля росiйсько-турецької війни з 1877 по 1878 р., Софiя була звiльнена 4 сiчня 1878 р. росiйськими частинами пiд командуванням генерала Йосифа Гурко. Третього квiтня 1879 р. Установчi Збори обирають Софiю столицею Княжества Болгарії.

Сьогоднi Софiя сучасне європейське мiсто, з багатою історiєю, культурою, традицiями, тощо. Софiя славиться своєю надзвичайно красивою природою та мiнеральними джерелами. На території Софії знаходяться бiля 800 підприємств рiзних галузей: металургiчної, полiграфiчної, електронної, електротехнiчної, кожухарської, взуттевої, мебельної і т. п.

В центрi столицi розташованi будинки Президенства, Народних зборiв, Ради мiнiстрiв та всiх мiнiстерств.
Софiя – центр театрального мистецтва Болгарії: театр “Iван Вазов”, Нацiональний музичний театр, театр “Сльоза і смiх”, столичний ляльковий театр, театр “Софія”, сатеричний театр та багато iнших.


Болгарія та світова культура


Болгарський вклад в світову культурну спадщину виражається основними пам’ятниками культури та природними особливостями. Такими перлинами серед туристичних відзнак Болгарії являються:
- Рильський монастир;
- м. Несебр, багате архітектурними розкопками та пам’ятниками старини;
- Казанлицька гробниця, розташована в Долинi роз, побудована в 4 ст. до н. е. для фракійських вельмож;
- Гробница в с. Свiштари, побудована біля 2300 років тому. Вона знаходиться недалеко вiд м. Разград. Цей пам’ятник культури вражає багатством скульптурних орнаментiв, показуючих розвиток фракiйського мистецтва давнiх часiв;
- Мадарський вершник, на висоті 23 метрiв в древньому скалистому масиві вибита фiгура вершника, який символiзує могутнiсть першої болгарської держави. Це пам’ятник раннього середнорiччя, єдиний такого роду в Європі;
- Боянська церква, знаходиться в пiдгiр’ї гори Вiтоши, поблизу Софії. Церква багато розписана образами св’ятих. Цi шедеври художнього мистецтва XIII століття являються вершиною в розвитку схiднього православного мистецтва;
- Скальнi монастирi в с. Iваново. Знаходяться не далеко вiд м. Русе. Були збудован в перiод з XI по XIV вiках монахами, якi таким чином прагнули бути ближче до Бога. Вони розписанi реалiстичними фресками та предсталяють скарбницю болгарського художнього мистецтва.
- Нацiональний парк Пiрiн.
- Озеро Сребирна. Воно знаходиться бiля м. Селiстра, близько до р. Дунай. Його площа займає 600 гектарiв. На його берегах живе бiля 100 видiв пташок, деякi з них рахуються зникаючими. Озеро вiдноситься до розряду заповiдникiв.

Геофрафiя i клiмат Болгарії


Болгарія займає площу 111 000 кв. м. Населення Болгарії бiля 8 млн. душ. Столиця - Софiя. Країна роздiляється на двi частини: пiвнiчну i пiвденну горою “Стара планина”.
Велика частина території Болгарії зайнята горами - Стара планина (Балкан), Пiрiн, Рiла, Родопи, Вiтоша, Странджа. Вони вiдрiзняються одна вiд iншої тим, що Рiла має альпiйськi зубери, Пiрiн - з мраморними верхами, Родопи - з закругленими формами та вражаючими джерелами, Странджа - багатою рослиннiсттю влiтку, нагадуючу джунглi. Всi вони предлагають чудовi умови для еко туризму - добре збережена природа з багатою флорою i фауною, природнi феномени, культурно -iсторичнi об’єкти.

Сама висока вершина на Балканскому полуостров знаходиться на території Болгария – вершина “Мусала” в горах “Рiла”.

Болгарiя багата i мiнеральними джерелами. Бiльшiстц з них були вiдомi ще в давнину. На всiй території країни знаходиться бiльше 500 натиральних джерел, деякi з них по хiмiчному складу прирiвнюються до самих вiдомих бальнолiкувальних курортiв свiту. Най-вiдомiшi з них: Девiн, Велiнград, Банкя, Хiсаря, Санданскi.

Клiмат


Бiльша частина Болгарії клiмат континентальний з холодною зимою i жарким лiтом. В цiлому, клiмат Болгарii бiльш суворий чим в iнших Європейских частинах на тiй самiй географськi ширинi i середнi рiчнi температури вищi нiж в сусiднiх країнах.

 

Українські організації в Болгарії

1. Болгарсько-українська фундація "Мати-Україна"
м.Софія. Голова - Ірина Сардарева, виконавчий директор - Олена Коцева. Рік заснування - 2000 р. Адреса: м.Софія, вул."Владайска", 44, тел.(+359 2) 8526620; E-mail: olenakocsof@abv.bg

2. Молодіжне відділення фундації "Мати-Україна",
м.Софія. Голова - Красімір Панковський, тел.(+359) 899 440 529; Skype: carcrass; www.byku.info

3. Товариство "Діаспора-Україна",
м.Бургас. Рік заснування - 2003 р. Голова - Мар'ян Горбань, заступник голови - Алла Раєнко. Адреса: м.Бургас-8000, жк Възраждане, бл.10, вх.3, ет.4, тел.(+359 56) 31864, GSM 0888009990;

4. Товариство "Добруджа-Україна",
м.Добрич. Рік заснування - 2004 р. Голова - Галина Мітева, заступники голови - Тетяна Велікова й Олена Дімітрова. Адреса: м.Добріч-9300, вул."Хаджі Дімітр", №6, тел.(+ 359 58) 845672; 845913, GSM 088 8908396, E-mail: vegatursbg@mail.ru;

5. Товариство "Український дім",
м.Сілістра. Рік заснування - 2004 р. Голова - Тамара Коларова. Адреса: м.Сілістра-7500, бульвар "Македонія", № 173, кв.5, тел.(+ 359 86) 20543, GSM 0886784943, E-mail: ukrdim_ss@bitex.bg;

6. Болгаро-українське товариство "Черноморіє",
м.Варна. Рік заснування - 2000 р. Голова - Тетяна Ботева. Адреса: м.Варна-9010, вул."Разлог", № 2, вх.8, кв.129, тел.(+359 52) 881641, факс 605041;
- Українсько-болгарське товариство "Черноморіє", м.Варна. Голова - Наталія Голуб. Рік заснування - 2004 р. Адреса: м.Варна, вул."Пірот", № 8А, пов.3.


7. Українська недільна школа в м. Софія
Директор: Антоніна Якімова
Тел.: 0889091998
e-mail: mitrade@mail.bg

8. "Украински вести / Болгарські вісті"
Головний редактор сайту Василь Жуківський
Адреса сайту в Інтернеті: http://www.ukrpressbg.com
e-mail: ukrainetz@abv.bg;
тел.+359 887608550

9. Асоціація болгаро-української дружби та співробітництва
Голова Асоціації: Дімітр Белєлієв
Секретар: Ольга Конова
Тел.: 0886 505521
e-mail: info@sbuds.org
www.sbuds.org


 

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.