Новини
Оферти

Вiтаємо Вас в iнформацiйному просторi Асоцiацiї
болгаро-української дружби та спiвробiтництва!

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

www.creeo.bg

СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО–УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през 2008 година в град София, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като основните цели на Сдружението са: да популяризира и развива съвместни обществени, културни и икономически начинания и инициативи на граждани от България и Украйна като организира и подпомага обществени и икономически мероприятия, срещи, семинари и всякакви форуми от подобен характер за граждани, търговски и нестопански организации от двете страни, да участва съвместно с държавните институции на България и Украйна в развиването и подобряването на културните, обществените и търговските отношенията между двете страни, да подпомага и участва в прояви на държавни и неправителствени организации свързани с подобряването на културните, обществените и търговските отношения между двете държави.


СДРУЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-УКРАИНСКА ДРУЖБА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

София, ул. Локомотив, 1

Банкова сметка на Сдружението:

Банка ДСК, гр.София, банкова сметка в лева:

IBAN:  BG89STSA93000020145194

BIC код:  STSABGSF

 

При використанні материалів посилатись на наш сайт обов'язково!

По всіх питаннях звертатись на: тел.:+359885042544 (Болгарія); E-mail: info@sbuds.org

ФотогалерияБългарияУкрайнаПроекти
© 2009 АБУДС. Всі права захищені.